PRZYJAZNY DLA ZWIERZĄT - NATURALNY - WEGAŃSKIE - BEZ SZKODLIWYCH SUBSTANCJI

Polityka prywatności

Dane osobowe naszych użytkowników są jednym z obszarów, na które zwracamy szczególną uwagę. Musimy zapewnić, że wszystkie wymagania są nie tylko spełnione, ale w miarę możliwości osiągnięte, ponieważ jesteśmy świadomi delikatnego charakteru tego obszaru.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, administrator sklepu internetowego PL.NEGACOSMETICS.COM, Maneks plus d.o.o., jest zobowiązany do ochrony danych osobowych swoich użytkowników.

PL.NEGACOSMETICS.COM gromadzi następujące dane użytkownika dla celów biznesowych:

Imię i nazwisko;

Adresy dostarczenia;

Firma lub spółka. nazwa osoby prawnej (jeżeli użytkownik jest osobą prawną);

Numer podatkowy osoby prawnej (jeśli użytkownik jest osobą prawną);

Adres e-mail (nazwa użytkownika);

Hasło w postaci zaszyfrowanej;

Kontaktowy nymer telefonu;

Kraj zamieszkania;

Inne dane, które użytkownik dobrowolnie wprowadza do formularzy w sklepie internetowym;

Inne dane, które użytkownik dobrowolnie dodaje później w swoim profilu.

Za prawidłowość, kompletność i terminowość danych wprowadzonych przez sprzedającego nie ponosi on odpowiedzialności. Dla celów bezpieczeństwa zbierane są również adresy IP, z których użytkownicy uzyskują dostęp do strony. Na początku wizyty każdy użytkownik otrzymuje sesyjny plik cookie do identyfikacji i monitorowania koszyka zakupów. PL.NEGACOSMETICS.COM może również przechowywać na komputerze użytkownika inne pliki cookie, takie jak: zaszyfrowany identyfikator użytkownika (w celu identyfikacji użytkownika przy następnej wizycie), recenzje produktów (aby wiedzieć, które elementy zostały już ocenione) oraz pliki cookie Google Analytics (analiza wizyt na stronie).

Wszystkie powyższe dane, z wyjątkiem plików cookie, są trwale przechowywane na stronie PL.NEGACOSMETICS.COM. Pliki cookie sesji są przechowywane w pamięci serwera tylko na czas trwania wizyty i są usuwane po godzinie bezczynności, a stałe pliki cookie są przechowywane na komputerze odwiedzającego.

Wdrażanie polityki prywatności

Firma Maneks plus d.o.o. przyjęła Regulamin ochrony danych osobowych. Wszyscy pracownicy firmy, którzy w jakikolwiek sposób stykają się z danymi osobowymi, zapoznają się z treścią Regulaminu ochrony danych osobowych.

Prawo do informacji

Użytkownik ma prawo do bezpłatnego otrzymywania informacji o swoich danych osobowych, którymi dysponuje, a także prawo do ich przeglądania, poprawiania lub usuwania. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące usunięcia lub wykorzystania Twoich informacji, prosimy o kontakt mailowy na adres info@PL.NEGACOSMETICS.COM lub wyślij nam zgłoszenie pocztą do Maneks plus d.o.o..

Informacje o statusie zamówień

Zastrzegamy sobie prawo do powiadomienia użytkownika o statusie jego zamówienia na podany numer telefonu lub adres e-mail. W przypadku nie odebrania zamówienia przez okres dłuższy niż 5 dni, zastrzegamy sobie prawo do zadzwonienia i powiadomienia o tym fakcie w celu przypomnienia o odebraniu towaru.

Powiadomienia po otrzymaniu zamówienia

Doświadczenie użytkownika jest dla nas ważne, dlatego po otrzymaniu zamówienia, nasz osoba polecająca skontaktuje się z Tobą w celu sprawdzenia, czy jesteś zadowolony z zakupu i produktu. Jeśli chcesz, zostaniesz również poinformowany przez naszego poleconego o innych korzyściach, które możesz uzyskać lub wykorzystać przy zakupie online. W tym przypadku otrzymasz elektroniczne i SMS-owe powiadomienia o korzyściach firmy na swój numer telefonu i adres e-mail. Zgodę możesz w każdej chwili anulować, kontaktując się z nami pod adresem info@PL.NEGACOSMETICS.COM lub klikając na link “wypisz się”, aby się wypisać. Ponadto, w ramach naszej działalności, zastrzegamy sobie prawo do zapytania Ciebie o częstotliwość odwiedzania naszej strony. Będziemy korzystać z Twoich opinii w celu ulepszenia strony i doświadczenia użytkownika. W przypadku wypełniania formularzy promocyjnych (kupony zniżkowe) w serwisach społecznościowych, na Twój adres e-mail zostaną wysłane powiadomienia, które będą informować Cię o możliwościach wykorzystania kuponów promocyjnych. Możesz również wypisać się z tych powiadomień w taki sam sposób, jak opisano powyżej.

Użytkownik ma prawo dostępu, na każde żądanie, do swoich danych osobowych oraz poniższych informacji od firmy Maneks plus d.o.o., jako administratora danych:

Cele przetwarzania,

Rodzaje danych osobowych, użytkownicy lub kategorie użytkowników, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności użytkownicy w krajach trzecich lub organizacje międzynarodowe,

Szacowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria stosowane do określenia tego okresu,

Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Przyczyny tego stanu rzeczy, a także znaczenie i przewidywane konsekwencje takiego leczenia dla danej osoby.

Jedna (bezpłatna) kopia Twoich danych osobowych w formacie, który sam określisz (jeżeli wniosek jest przekazywany za pomocą środków komunikacji elektronicznej i nie złożysz innego wniosku, kopia zostanie przekazana drogą elektroniczną). Za dodatkowe kopie, o które się zwrócisz, operator może pobrać rozsądną opłatę, biorąc pod uwagę koszty.

Korekta niedokładnych danych osobowych.

Masz prawo zażądać od firmy Maneks plus d.o.o., jako administratora danych, ograniczenia w przetwarzaniu danych osobowych, gdy tego zażądają:

Zaprzeczasz dokładności swoich danych osobowych, przez okres pozwalający administratorowi danych na weryfikację dokładności danych osobowych,

Przetwarzanie jest nielegalne i sprzeciwia się usuwaniu danych osobowych, a zamiast tego wymaga ograniczenia ich wykorzystania,

Administrator danych nie potrzebuje ich już do celów przetwarzania, lecz do egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych.

Usunięcie wszystkich danych osobowych (prawo do zapomnienia), jeżeli spełnione są założenia art. 17 ogólnej ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wyświetlanie danych osobowych w ustrukturyzowanej, szeroko stosowanej i czytelnej maszynowo formie, z prawem do przekazania tych informacji innemu administratorowi danych, bez utrudnień ze strony pierwotnego administratora.

Wygaśnięcie danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym tworzenie profili.

Na decyzję opartą wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, w tym na tworzeniu profili mających skutki prawne w odniesieniu do użytkownika lub w podobny sposób, użytkownik ma istotny wpływ, pod warunkiem że spełnione są założenia określone w art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Prawo do złożenia skargi na administratora danych do inspektora ochrony danych osobowych, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza ogólną ustawę o ochronie danych osobowych.

Procedura korzystania z praw

Jestem świadomy, że wszystkie powyższe wymagania dotyczące wykonywania praw w związku z danymi osobowymi mogą być kierowane na piśmie do administratora danych, na poniższy adres: info@PL.NEGACOSMETICS.COM

Jestem świadomy, że dla potrzeb wiarygodnej identyfikacji w przypadku korzystania z prawa do danych osobowych, operator może zażądać ode mnie dodatkowych informacji i może odmówić działania tylko wtedy, gdy udowodni, że nie może mnie wiarygodnie zidentyfikować.

O plikach cookie

Czym są pliki ccookie i dlaczego są potrzebne?

Plik cookie to krótki tekst, który strona internetowa wysyła do przeglądarki internetowej podczas wizyty. W ten sposób witryna rozpoznaje użytkownika, zapamiętuje informacje o jego wizycie i zapewnia przyjazną i łatwą w użyciu usługę online. Za pomocą plików cookie dostosowujemy zawartość naszej strony internetowej, zapamiętujemy Twoje preferencje i zapisujemy wizytę w naszym sklepie internetowym. Przeglądanie naszego sklepu internetowego jest wygodniejsze, szybsze i bardziej efektywne z wykorzystaniem plików cookie.

Blokuj pliki cookie

Użytkownik decyduje się zezwolić na zapisywanie plików cookie na swoim urządzeniu. Możesz kontrolować i modyfikować ustawienia plików cookie w swojej przeglądarce internetowej.

Aby uzyskać informacje na temat ustawień plików cookie, należy sprawdzić ustawienia używanej przeglądarki internetowej.

Chrome

Firefox

Opera

Internet Explorer 9

Internet Explorer 7 i 8

Safari

W przypadku zmiany lub usunięcia pliku cookie w przeglądarce, zmiany przeglądarki lub urządzenia, konieczne może być ponowne wyłączenie plików cookie. Procedura zarządzania i usuwania plików cookie różni się w zależności od przeglądarki. Jeśli potrzebujesz pomocy, możesz skorzystać z pomocy przeglądarki dla użytkowników. Możesz również zrezygnować z Google Analytics w następujących przypadkach link https://marketingplatform.google.com/about/ .

Pliki cookie  używane na tej stronie

NAZWA PLIKÓW / CEL / TERMIN WAŻNOŚCI / FIRMA

sb/ Funkcjonująca wtyczka Facebooka / 2 lata / Facebook

fr/ Funkcjonująca wtyczka Facebooka / 3 miesiące / Facebook

xs / Funkcjonująca wtyczka Facebooka / 3 miesiące / Facebook

c_user/ Funkcjonująca wtyczka Facebooka / 3 miesiące / Facebook

presence/ Funkcjonująca wtyczka Facebooka / termin ważnośi jednej sesji / Facebook

pl/ Funkcjonująca wtyczka Facebooka / 1 miesiąc / Facebook

wd/ Funkcjonująca wtyczka Facebooka / 1 tydzień / Facebook

datr/ Funkcjonująca wtyczka Facebooka / 3 miesiące / Facebook

m_pixel_ratio/ Funkcjonująca wtyczka Facebooka / termin ważności jednej sesji / Facebook

dpr/ Funkcjonująca wtyczka Facebooka / 1 tydzień / Facebook

act/ Funkcjonująca wtyczka Facebooka / termin ważności jednej sesji / Facebook

_lo_v / Funkcjonująca wtyczka Ghostmonitor / 3 miesiące / Ghost monitor

__cfduid / Funkcjonująca wtyczka Ghostmonitor / 1 rok / Ghost monitor

__cfduid / Funkcjonująca wtyczka Ghostmonitor / 1 rok / Ghost monitor

_ga / Funkcjonująca wtyczka Ghostmonitor / 1 rok / Ghost monitor

__utma / Statystyki odwiedzających strony / 2 lata / Google analytics

__utmz / Statystyki odwiedzających strony / 6 miesięcy / Google analytics

__utmc / Statystyki odwiedzających strony / termin ważności jednej sesji / Google analytics

__utmv / Statystyki odwiedzających strony / termin ważności jednej sesji / Google analytics

woocommerce_items_in_cart / funkcjonowanie strony PL.NEGACOSMETICS.COM / PL.NEGACOSMETICS.COM / PL.NEGACOSMETICS.COM

__kla_id / funkcjonowanie strony PL.NEGACOSMETICS.COM/ PL.NEGACOSMETICS.COM / PL.NEGACOSMETICS.COM

wp_woocommerce_session_ / funkcjonowanie strony PL.NEGACOSMETICS.COM / PL.NEGACOSMETICS.COM / PL.NEGACOSMETICS.COM

Życzymy Tobie wielu miłych oraz przyjemnych zakupów!

Zespół PL.NEGACOSMETICS.COM

cross